เครื่องพรวนดิน (Lifan Thailand)

Description

LF500-1A