ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์(ไทยแลนด์) ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก 2350-2551)

บริษัท ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์(ไทยแลนด์) จำกัด ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก 2350-2551) มาตรฐานไอเสียระดับที่ 6