ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) เปิดขาย รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ และเครื่องยนต์เบนซินต่างๆ ทั่วประเทศไทย

บริษัท ลี่ฟาน แมนูแฟคเจอร์(ไทยแลนด์) จำกัด จะเปิดขายสินค้ารถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ และเครื่องยนต์เบนซินต่างๆ ในเดือนมิถุนายน 2553 โดยจะมีการจัดจำหน่ายไปยังทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย