ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน เจริญวัฒนา Charoenwattana
จังหวัด อุดรธานี
ที่อยู่ เลขที่26/10 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เบอร์โทร 042-212132, 085-0005022
แฟกซ์  
หจก. โคราชยินดีทรัพย์ Korat Yindisap
จังหวัด นครราชสีมา
ที่อยู่ 129 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทร 044-856140
แฟกซ์ 044-254677
หจก.พังโคนรุ่งเรืองกิจการ Pangkon Rungrueng Kitjakarn
จังหวัด สกลนคร
ที่อยู่ 66/5 ม.9 ถ.นิตโย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
เบอร์โทร 042-771202
แฟกซ์ 042-772096
หจก.พัฒนยนต์ออโต้เซลล์ Pattanayon Auto Sale
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ 49/9 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทร 043-518332
แฟกซ์ 043-518331
บจก.เจริญวัฒนามอเตอร์ CHAREON WATTHANA MOTOR
จังหวัด นครราชสีมา
ที่อยู่ 332,333,334 หมู่ที่11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทร 044-246191
แฟกซ์ 044-246404
หจก.ไทยเกษตร 2 บรบือ Thaikasad 2 Borabum
จังหวัด มหาสารคาม
ที่อยู่ 455-457ม.1 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
เบอร์โทร 043-771395
แฟกซ์ 043-771396
บจก.อีฮงมดแดงมอเตอร์ไบค์ YIHONGMODDAENG MOTOR Bike Co.,Ltd.
จังหวัด มหาสารคาม
ที่อยู่ 154 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
เบอร์โทร 043-721061
แฟกซ์ 043-740524
บจก.พีเอสมดแดงมอเตอร์ PS MODDAENG MOTOR
จังหวัด มุกดาหาร
ที่อยู่ 43 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
เบอร์โทร 042-615333
แฟกซ์ 042-615333
บริษัท ชาญเทเลคอม จำกัด Chantelecom Co.,Ltd.
จังหวัด ศรีสะเกษ
ที่อยู่ 888 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทร 045-610,045-613105
แฟกซ์ 045-613105
หจก.ก้องมอเตอร์ KONGMOTOR
จังหวัด เลย
ที่อยู่ 134 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
เบอร์โทร 042-841048
แฟกซ์ 042-841048
หจก.เดอซันกรุ๊ป(มอเตอร์)TheSun Group (motor)
จังหวัด สุรินทร์
ที่อยู่ 572/1 ม.1 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
เบอร์โทร 085-8585-656
แฟกซ์ 044-551955
หจก.เอ็มทู มอเตอร์สปอร์ต M2 - Motor Sport
จังหวัด อุบลราชธานี
ที่อยู่ 157/1 ม.4 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เบอร์โทร 045-267400 , 089-4237889
แฟกซ์ 045-267400
ร้าน หงษ์ชัย มอเตอร์ Hongchaimotor
จังหวัด บุรีรัมย์
ที่อยู่ 114 ม.2 ถ.สี่สิงหา ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
เบอร์โทร 089-844-6852
แฟกซ์ 044-641454
บจก.พี.เอส.ลิสซิ่ง P.S.Leasing Co.,Ltd
จังหวัด บุรีรัมย์
ที่อยู่ 431/1-2 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทร 044-614425
แฟกซ์ 044-614222
หจก.แอปเปิ้ล ยนตกิจ Apple Yontakit Limited Partnership
จังหวัด นครราชสีมา
ที่อยู่ 9 ม.1 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
เบอร์โทร 081-6959749
แฟกซ์ 044-313171
หจก.ทรงเดชโชคดีเจริญยนต์ SONGDECHCHOKDEECERIYYNT
จังหวัด ขอนแก่น
ที่อยู่ 576/2 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทร 043-043359
แฟกซ์ 043-043359
หจก.พิชัย มอเตอร์กรุ๊ป
จังหวัด อุดรธานี
ที่อยู่ 283 ม.11 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร 064-6706444
บจก. ชัยนิยม 2015
จังหวัด นครราชสีมา
ที่อยู่ 117 ซ.วัดม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
เบอร์โทร 085-9299980